Silvan Ulu Camii (Selâhâddîn Eyyûbî Camii)

Caminin kubbe kasnağında yer alan kitabeye göre Artuklular’dan Timurtaş’ın oğlu Necmeddin Alpi tarafından yaptırılmıştır. 1227 yılında Eyyübiler döneminde onarılmış ve camiye bazı eklemeler yapılmıştır. Caminin taç kapısı kat kat profilli silmelerle hareketlendirilerek alınlıkla taçlandırılmış̧ ve yelpaze motiflerle adeta dantel gibi bezenmiştir.

Lokasyon

pirate bay
get google map embed code

Karabehlülbey Cad. Silvan/Diyarbakır