Diyarbakır

Diyarbakır 12 bin 500 yıl önce suyunun cennetten aktığı rivayet edilen Dicle havzasının bereketli toprakları üzerine kurulmuş, Mezopotamya’nın bütün mirasıyla harmanlanan insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Asurlulardan Perslere, Romalılardan Dört Halife Dönemine, Büyük Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar 33 medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 9 peygamberin 500’e aşkın sahabenin kabirlerinin bulunduğu Diyarbakır’da, 3 ilahi dinin mabedi bulunmaktadır. Şehirde çok sayıda cami ve Hristiyanlığın bütün evrelerine şahitlik etmiş kilise bulunmaktadır. Diyarbakır bir bakıma mabedler şehridir.

Anadolu’da İslam’la ilk şereflenmiş şehrin ilk İslam mabedi, 5. Harem-i Şerif olarak adlandırılan Diyarbakır Ulu Camii’dir. Roma döneminden kalan tarihin en sırlı mirası Zerzevan Kalesi, tarımın başladığı yer Hevsel Bahçeleri, peygamberlere ve krallara ev sahipliği yapan Eğil, yüzlerce yıldır ticaretin aktif olarak yaşadığı hanlarıyla Diyarbakır tarih, kültür, medeniyet, inanç, doğa ve gastronomi turizmi açısından Türkiye’nin en önemli şehirleri arasındadır.

Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük 12. şehri Diyarbakır hem yaşayan kadim kent iklimini hem de modern ve yeni şehir yapısını aynı anda yaşatmaktadır. 

Ulaşım

Şehre Ulaşım

Şehir içi Ulaşım