Süleyman Nazif

1869 tarihinde Diyarbakır’da doğan şair ve yazardır. Farsça, Arapça ve Fransızca öğrenmiş, Diyarbakır Vilayet Matbaası Müdürlüğü ve Diyarbakır Gazetesinde başyazarlık yapmıştır. Paris´te Meşveret gazetesini çıkarmıştır. İstanbul’un işgalini protesto amacıyla yazdığı "Kara Bir Gün" yazısı ve aynı yönde verdiği konferanslar nedeniyle Malta´ya sürülmüş, 1922 de yeniden İstanbul’a yerleşmiştir.