Kral Kaya Mezarları

Üç tarafı derin vadilerle çevrili, kayalar oyularak inşa edilen Asur Kral Kaya Mezarları, Dicle Barajı’nın kıyısında bulunmaktadır. Asur Kral kaya mezarlarının doğu tabanında bir tünel bulunmaktadır. Tünel, kısmen dolması nedeniyle kapalı durumdadır. Tünelin, sığınak veya yer altı barınma yerlerine gittiği düşünülmektedir. Kalelerin üzerinde Asur Kralı 3. Salmanasar'a ait kral figürü ve çivi yazılı kitabe bulunmaktadır. 

Lokasyon


how to embed a google map

Yenişehir, Mehmet Çapanoğlu Sk., Eğil/Diyarbakır