Körtik Tepe

Batman Çayı ile Dicle Nehri’nin birleştiği noktada yer alan Körtik Tepe'nin tarihi 12 bin 500 yıl öncesine dayanmaktadır. Göbekli Tepe'den 1000 yıl önce yaşamın olduğu ve insanların gerek dini inançları gerekse sanat anlayışlarının çok üst düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Yerleşimin karakterini belirleyen arkeolojik bulguların sağladığı veriler ve bunları destekleyen analizler, Yakındoğu coğrafyasında yerleşik düzene geçişin en erken yaşandığı bölgelerden birisinin içinde Körtik Tepe’nin de bulunduğu Yukarı Dicle Vadisi olduğu gerçeğini ortaya koymuş, çağdaşlarına göre daha gelişkin bir kültürün geliştirildiğini de kanıtlamıştır. Buradan çıkarılan eserlerin Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. 

Lokasyon

pirate bay
get google map embed code

Ağılköy, 21510 Bismil/Diyarbakır