Faik Ali Ozansoy

10 Mart 1876’da Diyarbakır’da doğan Türk bürokrat, eğitimci ve şairdir. 1901´de Mülkiye Mektebi´ni bitirerek, kaymakamlık, mutasarrıflık ve çeşitli memurluklarda bulunmuş, mülkiyede Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Öğretim yıllarında "Kehkeşan’a Karşı" şiiriyle Servet´i Fünun anlayışıyla, özellikle Abdülhak Hamid ve Tevfik Fikret´in etkisiyle şiirler yazmıştır. Şair Süleyman Nazif’in kardeşi, şair Munis Faik Ozansoy'un babasıdır.