Çardaklı Hamamı

1520-1540 tarihleri arasında inşa edilmiştir. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde "Yapanın kim olduğu malum değildir. Ama temiz ve aydınlık bir hamamdır." şeklinde tanımlanır. Dikdörtgen plândaki hamamın, kuzey-güney yönünde mekanları art arda sıralanacak şekilde yerleştirilmiştir. 

Lokasyon


how to embed a google map

Kadı Camii Sk., Sur/Diyarbakır