Ziya Gökalp

23 Mart 1876 tarihinde Diyarbakır’da doğmuş, ilk eğitimini burada almıştır. 1895 yılında İstanbul’a gitmiş, Jön Türkler’den etkilenmiş ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılmıştır. Muhalif eylemleri nedeniyle 1898 yılında tutuklanmış, bir yıl cezaevinde kalmıştır. 1900 yılında serbest bırakıldıktan sonra Diyarbakır’a sürgüne gönderilmiştir.

1908 yılına kadar Diyarbakır'da küçük memuriyetler yapmış, II.Meşrutiyet'ten sonra İttihat ve Terakki'nin Diyarbakır şubesini kurmuştur. 1909 yılında Selanik'te toplanan İttihat Terakki Kongresi'ne Diyarbakır delegesi olarak katılmıştır.

1912 yılında Ergani Maden'den Meclis-i Mebusan'a seçilmiş, İstanbul'a taşınmıştır. İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Diyarbakır milletvekili olarak girmiştir.