Silvan Kalesi

Silvan Kalesi, yapım tarihi bilinmeyen bir kaledir. Ancak Diyarbakır Kalesi kadar eski ve Diyarbakır tarihiyle yaşıt bir geçmişi vardır. Evliya Çelebi'ye göre Cercis adlı peygamberin emriyle Handik adında bir melik kurmuştur.
Kale, dörtgene yakın bir şekildedir. Doğudan batıya 600, kuzeyden güneye 500 metre, toplam 2200 metre sur uzunluğu olup surların 50 burç ve kule vardır. Kalenin burç ve kapıları üzerinde Eyyubilere ve Mervanilere ait çeşitli kitabeler bulunmaktadır.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde;

"Bu Kale Şat ile Batman Irmağı arasında olup Beynennehreyni farik olmayla ismine (Kalei Maifarqin) ve bundan ğalat olarak (Miyafarqin) denir. Acemler (beli ince kale) demek olan (Kalai Miyanfark) derler. Eskiden bir şehrin azim ve kalei kadim imiş. İlk Banisi Musul Kalesi içinde medfun Hazreti Cercis ümmetinden Handik adındaki Meliktir ki Cercis'in talimi üzere bina etmiştir." demektedir. 

Lokasyon


how to embed a google map

Camii, Evli Beden Cd. Silvan/Diyarbakır