Melik Ahmet Hamamı

1567 yılında Melik Ahmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Hamravat kaynağından su alan hamamlar arasındadır. Evliya Çelebi hamamla ilgili "iç açıcı, hoş, aydınlık bir hamam" bilgisini vermiştir. Dikdörtgen bir şekle sahip olan Melik Ahmed Paşa Hamamı'nda yapı malzemesi olarak kesme bazalt ve moloz taş kullanılmıştır. Sekizgen bir kubbeye sahiptir ve kubbenin ortasında sekiz köşeli bir feneri vardır.

Lokasyon


how to embed a google map

Ziya Gökalp, Lale Sk. Sur/Diyarbakır