Lala Kasım Bey Camii

Akkoyunlular döneminde 15.-16. yüzyıllar arasında Eğil Beylerinden Lala Kasım Bey tarafından yaptırılmıştır. Caminin ibadet mekânı kare planlı olup, üzeri çatı ile örtülüdür. Küçük tek kubbeli bir cami olup, kesme taştan yapılmıştır. Değişik dönemlerde yapılan onarımlar görmüşse de son cemaat yeri ile minaresi orijinalliğini korumaktadır. Son cemaat yeri üç gözlü olup üzeri üç kubbeyle örtülmüştür. Yapının minaresi kesme taştan tek şerefeli olarak yapılmıştır. Bezeme olarak kare bir çerçeve içerisine alınmış kufi yazı ve geometrik motifler kullanılmıştır. 

Lokasyon

pirate bay
get google map embed code

Lalebey, Taşkıran Sk. No:1 Sur/Diyarbakır