İskender Paşa Camii

İskender Paşa Cami, Diyarbakır’ın Osmanlı valisi İskender Paşa tarafından 1551-1554 yılları arasında yaptırılmıştır. Cami, Mimar Sinan’ın eserlerinin derlendiği Tuhfetül Mi’marin’de Mimar Sinan eseri olarak geçmektedir. Yapı ilk bakışta tek kubbeli bir yapı olarak gözükmesine rağmen yanlardaki mekânlarıyla Erken Osmanlı devri “ters T” biçimli camilerle de benzerlik göstermektedir. 

Lokasyon

pirate bay
get google map embed code

İskenderpaşa, 1. Çk. No:2 Sur/Diyarbakır