İçkale

Binyıllar içinde; Asurlulardan Perslere, Romalılardan İslam Cumhuriyetine, Emevilerden Selçuklulara, Artuklulara, Eyyübilere ve Osmanlıya kadar 33 medeniyet Diyarbakır tarihine izler bırakırlar. Bütün bu farklı kültürler ve devletlerin tamamında İçkale kentin yönetim merkezi olarak kullanılmış ve dünyanın en eski yönetim merkezi olarak varlığını korumaktadır. Kanuni Sultan Süleyman, 16 burç ve iki yeni kapı ekleterek İçkale’yi genişletmiş ve son haline getirmiştir. 

Lokasyon

yt2
map widget for website

Sur / Diyarbakır