İbrahim Gülşeni

Halvetiliğin bir kolu olan Gülşeni Tarikatı’nın kurucusudur. Maveraünnehir ve Tebriz’e gitmiş, Şah İsmail’in baskısından dolayı tekrar doğduğu şehir Diyarbakır’a dönmüştür. Mısır’a döndükten sonra bir veba salgınında vefat etmiştir.