Ermeni Katolik Kilisesi

Yapı Diyarbakır’da bulunan kiliseler içinde en zengin dekorasyona sahip olanıdır. Bazalt taştan yapılan kilisenin güney apsisinin mukarnaslı örtüsü ve mihrap duvarındaki çini işlemeleri yapının görkemini artırmaktadır. Kilisenin cephesi, bazalt taşın sertliğinden dolayı, Diyarbakır’da diğer geleneksel yapılarda görüldüğü gibi sadedir. Kilise üç nefli bazilikal planlıdır. Plan itibariyle narteks, naos, kadınlar mahfili, apsit ve çan kulesi kısımlarından oluşmaktadır. Dikdörtgenler prizması şeklindeki yapının üst örtüsü ahşap kirişlemeli toprak damlıdır.

Lokasyon


how to embed a google map

Hasırlı, Muallak Sk. No:39 Sur/Diyarbakır