Dicle Nehri

Kur’an-ı Kerim’de geçen 3 nehirden biri olan Dicle Nehrinin suyunun cennetten geldiği rivayet edilir. Uzunluğu 1.900 km olan Dicle Nehri, Doğu Anadolu Bölgesi Dağlarından başlayarak Suriye, Irak ve İran şehirlerine varır ve Basra Körfezine dökülür. Dicle, eski Mezopotamya sınırını meydana getiren ırmaklardan biridir. İnsanlığın ilk hayat suyu, tarımın ilk can suyudur. Nehrin çevresinde ilk yerleşimlerin ve şehirlerin kurulduğu bilinmektedir. Dicle kıyısında kurulmuş 12 bin 500 yıllık şehir Diyarbakır bu şehirlerin en görkemlisidir.

Mervanoğulları döneminde 1064 yılında yapılan On Gözlü Köprü, Dicle’nin boynuna asılmış en güzel gerdanlıktır. 

Lokasyon


add google map location to website

Dicle, 21200 Sur/Diyarbakır