Çüngüş

Çüngüş ilçesinde yörenin dağlık olması, verimli topraklarının bulunmaması ve ulaşım zorluğu gibi nedenlerle yerleşim tarihi çok eskilere uzanmamaktadır. Yörede ilk belirgin hareket 1040 yılında Türkmen boyları tarafından yapılan akınlardır. 

Lokasyon

Çüngüş / Diyarbakır